Επιγραφές Κάτω Μακεδονίας: μεταξύ του Βερμίου όρους και του Αξιού ποταμού: τεύχος Α΄ Επιγραφές Βέροιας = Inscriptiones Macedoniae inferioris: inter Bermium montem at Axium flumen repertae: fasciculus primus Inscriptiones Beroeae

Bibliographical reference type: 
Book
Author(s) / Editor(s): 
Gounaropoulou, Lukretia
Chatzopoulou, Miltiades
Title of work: 
Επιγραφές Κάτω Μακεδονίας: μεταξύ του Βερμίου όρους και του Αξιού ποταμού: τεύχος Α΄ Επιγραφές Βέροιας = Inscriptiones Macedoniae inferioris: inter Bermium montem at Axium flumen repertae: fasciculus primus Inscriptiones Beroeae
Place of publication: 
Athens/ Paris
Publisher: 
Diffusion De Boccard
Year of publication: 
1998

Copyright ©2014-2019, All rights reserved About the project - ERC Team - Conditions of Use